Garant
Garant MLPM

Odborný garant medzilaboratórnych porovnávacích meraní
 
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva
Technickej univerzity v Košiciach
Strojnícka fakulta
Park Komenského 5
042 00 Košice

 

 
Organizátor
 
Užitočné linky