Program
Program MLPM

Predbežný program
09:00 - 09:30 prezentácia účastníkov a úvodné stretnutie
09:30 - 12:30 realizácia jednotlivých skúšok
12:30 - 13:30 obedňajšia prestávka
13:30 - 15:30 vyhodnotenie MLPM
15:30 - 16:00 záverečné stretnutie

 

 
Organizátor
 
Užitočné linky