Poplatky pre MLPM

Úhradu poplatku za skúšky realizujte až po ukončení dátumu pre registráciu (viď sekcia Termíny)!
Po uzavretí registrácie bude všetkým registrovaným účastníkom zaslaný mail s informáciou o skúškach , ktoré sa budú v danom termíne konať a následne je možné uhradiť poplatok. Informácie o platbe budú zaslané mailom.

Počet skúšok

Poplatky bez DPH 1),2) [€]

Poplatky s DPH 1),2) [€]

1 skúška

220 264

každá ďalšia skúška

110 132

1) Cena zahŕňa: organizačné náklady, vyhodnotenie meraní externou inštitúciou, vydanie osvedčenia o absolvovaní MLPM.

 
Organizátor
 
Užitočné linky