Kontakty MLPM

Odborný garant
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva
Park Komenského 5, 042 00 Košice

Organizačný garant
Ing. Anna Yehorova
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva
Park Komenského 5, 042 00 Košice
e-mail: mps.ffp@gmail.com
tel.č.: 0944 562 678

 

 
Organizátor
 
Užitočné linky