Vitajte na našej stránke
Medzilaboratórne porovnávacie meranie

Medzilaboratórne porovnávacie merania (MLPM)

Sú určené pre akreditované pracoviská, pre pracoviská, ktoré sa na akreditáciu pripravujú, ako aj pre všetky skúšobné laboratóriá, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti merania, objektivizácie a posúdenia hluku, vibrácií, osvetlenia, mikroklímy a prašnosti v životnom a pracovnom prostredí.

Bližšie informácie a pokyny dostanú pracoviská v elektronickej forme po registrácii.

Registračný formulár na stiahnutie tu.


Termíny MLPM na tento rok:

(budú doplnené priebežne)

V prípade záujmu nás môžete kedykoľvek počas roka kontaktovať e-mailom na:
mps.ffp@gmail.com

 
Organizátor
 
Užitočné linky