Poplatky pre MLPM

Úhradu poplatku za skúšky realizujte až po ukončení dátumu pre registráciu (viď sekcia Termíny)!
Po uzavretí registrácie bude všetkým registrovaným účastníkom zaslaný mail s informáciou o skúškach, ktoré sa budú v danom termíne konať a následne je možné zaplatiť poplatok.

Počet skúšok

Poplatky bez DPH 1),2) [€]

1 skúška

200

každá ďalšia skúška

100

1) Organizácia MLPM nepodlieha DPH. Z uvedeného dôvodu uhrádzajte cenu bez DPH.
2) Cena zahŕňa: organizačné náklady, občerstvenie počas MLPM, obed, vydanie osvedčenia o absolvovaní MLPM.

Informácie o platbe:


Číslo účtu: 7000151492/8180
Názov účtu: SjF TUKE
Banka: Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 119
Message: názov organizácie a svoje meno
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
Adresa:

Technická univerzita
Strojnícka fakulta
Letná 9
042 00 Košice

Zápis v Obchodnom registri: Organizácia vznikla zo Zákona č. 30/1952 Sb. a č. 94/1991 Zb., a preto nie je registrovaná v Obchodnom registri
IČO: 00 397 610
DIČ: 2020486710

 


Na úvodnom stretnutí pred začiatkom MLPM je nutné predložiť doklad o zaplatení.

 
Organizátori
 
Užitočné linky