Vitajte na našej stránke
Medzilaboratórne porovnávacie meranie

Medzilaboratórne porovnávacie merania (MLPM)

Sú určené pre akreditované pracoviská, pre pracoviská, ktoré sa na akreditáciu pripravujú, ako aj pre všetky skúšobné laboratóriá, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti merania, objektivizácie a posúdenia hluku, vibrácií, osvetlenia, mikroklímy a prašnosti v životnom a pracovnom prostredí.

Bližšie informácie a pokyny dostanú pracoviská v elektronickej forme po registrácii.


Termíny MLPM na tento rok:

17. októbra 2019

V prípade záujmu nás môžete kedykoľvek počas roka kontaktovať e-mailom na:
mps.ffp@gmail.com

Výsledky medzilaboratórnych meraní sú akceptované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

 

 
Organizátori
 
Užitočné linky